מיונז קיופי

מיונז קיופי

45

45

הולך מושלם עם:

טונה פרא יילו פין סיישל

90135

סלמון נוורוגיה

52130

סלמון סקוטלנד

69130