תערובת תיבול לברבקיו

תערובת תיבול לברבקיו

תבלין לברביקיו במחטנה קרמסיטה

19

19

הולך מושלם עם:

דניס

5999

סלמון נוורוגיה

54138

לברק ענק קפריסין

140210

פלמידה לבנה פרא ישראל

38245